Prisades för bästa omvårdnadsposter under Barnveckan

29 apr 2014 11:35
Maria Forsner, Evalotte Mörelius och Lena Hanberger presenterade under årets Barnvecka en poster som bland 25 andra valdes till den bästa i kategorin omvårdnad.

Postern är ett pilottest som visar hur vårdpersonal uppfattar bland annat riktlinjer för smärtlindring och läkemedelshantering.

Titeln på postern är Pilottest av kvalitetsindikatorer inom omvårdnad i barnsjukvården. Kvalitetsindikatorerna är framtagna av en arbetsgrupp tillsatt av Riksföreningen för Barnsjuksköterskor.

Under Barnveckan samlas Barnläkare och Barnsjuksköterskor från hela landet för att dela erfarenheter och forskningsresultat. Temat för årets Barnvecka 7-11 april i Malmö, var "Jämlik vård – lokalt, nationellt och internationellt". Totalt deltog 1000 deltagare och 130 föreläsare, dessutom hölls årsmöten och utställningar.

Fotnot:
En poster är en affisch där forskning i ett ämne görs lättillgänglig. Deltagare på till exempel konferenser kan på det här sättet snabbt sätta sig in i forskningen och kanske hitta gemensamma beröringspunkter med den egna forskningen.

Publicerad