Priser och medalj till gästprofessor för bok om slavhandel och slaveri

29 mar 2017 20:47

Holger Weiss, gästprofessor i historia vid Högskolan Dalarna har tilldelats Svenska Akademiens gustavianska stipendium för år 2017 och pris med tillhörande medalj från Eklund-Modeenska fonden vid Svenska Litteratursällskapet i Finland för boken Slavhandel och slaveri under svensk flagg: Koloniala drömmar och verklighet i Afrika och Karibien 1770–1847.

”Författaren har efter en grundlig genomgång av det bevarade källmaterialet genomfört en skarpsinnig undersökning av den svenska koloniala erfarenhet som fram till helt nyligen vilat inte bara i glömskans utan också i förnekelsens skugga. Boken är ett viktigt bidrag till en angelägen minnesprocess”. Så lyder motiveringen för Holger Weiss bok Slavhandel och slaveri under svensk flagg: Koloniala drömmar och verklighet i Afrika och Karibien 1770–1847 och priset på 18 000 euro med tillhörande medalj från Eklund-Modeenska fonden vid Svenska Litteratursällskapet i Finland.

Från Svenska akademiens gustavianska stipendium utdelas 50 000 kronor för betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia.

Se även tidigare artikel: Svenskar - ett folk av både slavhandlare och smugglare

För mer information om Svenska akademiens gustavianska stipendium och Svenska Litteratursällskapet i Finland, stipendier 2017

Publicerad