Professor Douglass F. Jacobs från Purdue University, Indiana besöker Högskolan Dalarna 11 juni 2014

10 jun 2014 07:00

11-13 juni​ får Högskolan Dalarna besök av Professor Douglass F. Jacobs från Purdue University, Indiana, USA för att bland annat diskutera ett utökat samarbete med Högskolan Dalarnas forskare som bedriver KK-projektet "Metoder för att fastställa skogsplantors status.”

Forskningsprojektet utvecklar och utvärderar tänkbara metoder som möjliggör snabb, enkel och pålitlig kontroll av skogsplantors status, för att skapa förutsättningar för bra föryngringar.

Professor Douglass F. Jacobs forskning är inriktad på utveckling av skogsträd med tyngdpunkt på tempererade lövträd. Med internationella kollegor, har Dr Jacobs utvecklat nya metoder för planta plantskola förökning, fysiologiska tester, och plantage etablering för att förbättra framgång för återbeskogning och restaureringsprojekt.

Publicerad