Professorn om laestadianerna: "De uppfattas som en tillgång"

01 apr 2015 08:32
– Laestadianerna i Gagnef utgör ett intressant exempel på hur ett mångkulturellt samhälle kan fungera positivt. Det anser Liselotte Frisk, professor i religionsvetenskap och verksam vid Högskolan Dalarna.

Sedan 2004 är Liselotte Frisk ordförande i nätverket Forskning och information om nya religiösa rörelser, FINYAR, och under åren 2009-2013 var hon ordförande i International Society for the Study of New Religions, ISSNR.

Hon har skrivit boken "Nyreligiositet i Sverige: Ett religionsvetenskapligt perspektiv" (1998), som används inom landets universitets- och högskoleutbildningar. Tillsammans med Peter Åkerbäck har hon skrivit boken "Den mediterande dalahästen: Religion på nya arenor i samtidens Sverige" (2013), som också används på universiteten.

Hon konstaterar att gammellaestadianerna i Gagnef har en annan livsåskådning och delvis en annan livsstil än de flesta i det sekulära Sverige.

– Men de har uppenbarligen funnit sig en plats i lokalsamhället, säger hon och fortsätter:

– Tyvärr kan det ju i liknande situationer istället bli motsättningar mellan olika befolkningsgrupper. Vissa religiösa grupper kan uppfattas som väldigt annorlunda, och det kan uppstå en rädsla att de ska få för stort inflytande i samhället.

Läs hela artikeln: dalademokraten.se

Publicerad