Projekt om klimatdriven tillväxt tilldelas medel av EU Interreg Sverige-Norge

13 maj 2015 08:53
Projektet har tre huvudspår; solenergi och energisystem, hållbart byggande samt hantering av restresurser och medverkande lärosäten är förutom Högskolan Dalarna även Karlstads universitet.

Projektägare på den svenska sidan är Arvika kommun och Kunnskapsbyen Lillestrøm på den norska. Den totala budget är 4,5 miljoner Euro.

– Det övergripande målet med ”ecoINSIDE” är att Inre Skandinavien ska vara ett ledande kluster inom miljödriven utveckling innan år 2020 och bidra till att lösa några av de miljö- och klimatutmaningar som vi står inför, säger projektledare Sara Skärhem som har sin bas vid Stiftelsen Teknikdalen i Dalarna.

Publicerad