Rastomsorg och rastaktivist

05 sep 2014 15:09
Fredagen den 5 september föreläste Olof Jonsson känd från UR serien ”Friare kan ingen vara” på Högskolan Dalarna.

Olof föreläste om friheten och ansvaret att kunna vara med och skapa goda förutsättningar för lek. Lusten att leka och uppdraget att komplettera skolan var två av Olofs huvudpunkter under dagen.

De dryga 200 i publiken utmanades nästan genast med frågan ”Varför har vi rast?”. Många förslag handlade om barnens behov av rörelse, avkoppling och lek, men någon föreslog också att det är för att lärarna ska hinna förbereda nästa lektion och hinna ta en kopp kaffe. Olof pekade att det faktiskt inte står någonstans vare sig i skollag eller läroplan att det ska finnas raster. Och ändå har nästan alla skolor i Sverige rast klockan 09.30. Resten av förmiddagen ägnade Olof åt att visa på varför det behövs rast, hur rasten kan kopplas till läroplanen och hur man kan arbeta för att aktivera barnen.

- Om vi ska ha rastvakter borde det finnas ett vakttorn. Ingen har väl mattevakt eller svenskavakt? fortsatte Olof och lanserade begreppen rastomsorg och rastaktivist istället.

Publiken fick se härliga bilder från Olofs egen skola där skolgårdens asfalt målats av barn och vuxna. ”En grå asfaltsyta inbjuder inte till lek, men ta en krita och låt barnen skapa olika lekrum t ex Tre i rad, King eller något annat. En skolgård behöver bestå av en dynamisk del, en vild del, småutrymmen och en öppen yta.

De vuxna är viktiga och ska delta i aktiviteterna på rasten, eller åtminstone finnas med i början. Det behövs så lite för att det ska bli bra, men lika lite för att det ska bli dåligt för ett annat barn. Olof påpekade att, en viktig uppgift är att bjuda in de barn som har svårt att ta för sig och vara med i aktiviteter. Han förklarade också varför han använder begreppet aktivitet och inte lek.

- Eleverna i årskurs sex kommer inte, om man frågar om de ska vara med och leka. Frågar man istället om de vill vara med på en speciell aktivitet då kommer de. 

Fritidshemmets uppdrag är att komplettera skolan. Läroplanen gäller för fritidshemmet i tillämpliga delar, och enligt Olof kan alla delar i läroplanen tillämpas på fritids.

- Däremot ska fritids inte kompensera skolan för det som inte hinns med i skolan, påpekade en röst ur publiken.

Rasten är lik fritidsverksamheten och bör därför ägas av fritids, i samverkan med skolan.

För att få en bra skolgård och bra rastaktivitet behövs: barn med behov och önskningar, kompetent personal, budget för material, en föräldraförening med pengar och arbetslust. Då finns alla möjligheter. 

Avslutningsvis tillfrågades publiken vad man kan göra med ett gammalt lakan och förslagen på lekar haglade. Regionens fritidspersonal lider ingen brist på fantasi! 

Publicerad