Representanter från Högskolan Dalarna reser till Tanzania för samarbete kring ”Utbildning för alla”

28 apr 2015 09:14
Rektor Marita Hilliges, prorektor Marie Klingberg-Allvin och Anders Törnkvist från Högskolan Dalarna deltar den 27-29 april på konferensen ”Learning together for Change” i Tanzania.

Under tre dagar samlas representanter från den akademiska världen, regeringen, frivilligorganisationer och privata företag för att etablera samarbete och diskuteras hur högre utbildning och forskning kan bidra till ett globalt åtagande för att tillhandahålla grundläggande kvalitetsutbildning för alla barn, ungdomar och vuxna.

Konferensen som äger rum på Nelson Mandela African Institute of Science and Technology anordnas av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och är uppbyggd kring fyra olika teman: Hållbarhet och Förändring, Lärande, teknik och globalisering, Rättigheter, jämlikhet och jämställdhet samt Kvalitet.