Samarbetsavtal för ökad tillgänglighet i skolan

23 nov 2015 08:00
Högskolan Dalarna, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Mora kommuns skolförvaltning undertecknade den 18 november ett tvåårigt samarbetsavtal för att öka tillgängligheten i skolan oavsett funktionsförmåga.

Målsättningen med forskningsprojektet ”Tillgänglighet” är att utveckla en förskole- och skolverksamhet som erbjuder alla barn och elever en stimulerande och utvecklande miljö. En skola tillgänglig för alla elever med pedagogisk, fysisk och social miljö anpassad i relation till barns lärande.

-  Alla barn och elever i förskolan och skolan ska kunna lägga sin energi på att lära sig och utvecklas som individer, säger Inga-Lena Spansk, skolchef i Mora som också ingår i projektets styrgrupp.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM har sedan tidigare utvecklat ett självvärderingsverktyg som idag används av Mora kommun. Med utgångspunkt av detta utvecklingsarbete kommer projektet att utvärdera hur självvärderingsverktyg används och fungerar i praktiken. Vad har det bidragit för lärande och delaktighet i lek- och lärmiljö, trivsel och trygghet, måluppfyllelse samt förhållningssätt hos skolledning och pedagoger?

Hur får vi skolan tillgänglig för alla elever? Att utveckla sin verksamhets tillgänglighet innebär att anpassa den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till barns och elevers lärande.

Projektet består av två delar – en forskningsdel och en del för processtöd.

Publicerad