Samverkan för mottagande och etablering av flyktingar

03 jun 2015 15:24
– Vi måste samverka kring mottagande och etablering av de flyktingar som kommer till Dalarna. Dalarna ska vara en välkomnande och öppen region som står för mångfald och tolerans, säger landshövding Maria Norrfalk till Dalarnas tidningar.

Högskolan Dalarna har tillsammans med länets 15 kommuner, Länsstyrelsen Dalarna, Arbetsförmedlingen, Almi företagspartner GävleDala, Företagarna, Försäkringskassan, Migrationsverket, Region Dalarna och Landstinget Dalarna undertecknat överenskommelsen "Vägen in". 

I överenskommelsen "Vägen in (2015-2020)" lyfts fem olika områden där parterna ska samverka för att ta ansvar för mottagandet och etableringen av de flyktingar som kommer till länet.  

  • Vägen till arbete
  • Vägen till språk och utbildning.
  • Vägen till en god och jämlik hälsa.
  • Vägen till bostad.
  • Vägen till social sammanhållning och delaktighet
Publicerad