Samverkan ger den högre utbildningen mervärde

22 maj 2013 17:01
En forskarskola som gör länets företag mer energieffektiva. Ett projekt som nu i april levererar tält till flyktingläger i Afrika. En nationell modell för att utveckla kompetens vid turismanläggningar.

Samverkan mellan Högskolan Dalarna och länets näringsliv ger många effekter. Det konstaterar de två första mottagarna av Samverkanspriset: Hans From (besöksnäringscollege), Mats Rönnelid (Akademin Industri och samhälle) samt den förste att befordras till lektor på samverkansgrund: Bengt Löfgren.

– En väl fungerande samverkan är en kvalitetsfråga för Högskolan. Relevanta utbildningar och angelägna forskningsfrågor stimuleras av ett bra samarbete. För de personer och organisationer vi samarbetar med är samverkan utvecklande på flera sätt, säger högskolans rektor Marita Hilliges och fortsätter:

– Förutom att komma i kontakt med idéer och ny kunskap kan våra studenter och forskare lösa specifika problem tillsammans med företag och organisationer. Dessutom är kontakten med studenter som kan vara deras framtida medarbetare värdefull i sig.

Forskarskolan med fokus på energieffektivisering har doktorander knutna till fyra företag i länet. Det är Mats Rönnelid ansvarig för. Även satsningen där studenter utvecklar energieffektiva beläggningar till stålplåt sker i samverkan mellan Högskolan och näringslivet med Mats Rönnelid som centralfigur.

Lektor Bengt Löfgren har länge arbetat med samverkan mellan industrin och högskolan. Våren 2013 väntar en viktig anhalt i ett av de senaste projekten:

– Vi har ett samverkansprojekt med företag i Dalarna som i slutet av april levererar specialtält till flyktingläger i Afrika. Faller det väl ut väntar en mycket stor beställning våren 2014. Den första utvecklingen av detta är ett skolexempel på samverkan mellan högskolan och näringslivet, konstaterar Bengt Löfgren.

– Utbildningsmodellen Kurbits som vi utvecklat inom turistnäringen i Dalarna blir modell för hur elva regioner i landet kan jobba för att utveckla näringen. Samtidigt tar vi med samverkansmodellen Besöksnäringscollege redan nästa steg tillsammans med skolor och företagsgrupper i Dalarna, konstaterar Hans From som utsågs till samverkanspristagare utanför akademin.