Samverkansträff ska ge tillväxt och arbeten inom idrott och hälsa

05 jun 2013 10:39
I dag 5 juni arrangeras en samverkansträff kring idrott och hälsa, där regionala företag möter studenter vid Högskolan Dalarnas idrottstränarprogram. Syftet är att öka tillväxten hos företagen och skapa arbetstillfällen för studenterna.

Studenterna på Högskolan Dalarnas idrottstränarprogram förbereds för att kunna anta utmaningar inom bland annat hälso- och friskvårdsbranschen, idrottsrörelsen, näringslivet och kommunen. Tanken med träffen är att akademin tillsammans med näringslivet, organisationer, kommuner och landsting ska skapa en samverkansyta där studenter och samhällets aktörer möter sina kommande medarbetare.

Arrangörer är Dala Sports Academy och Högskolan Dalarna, som med nätverksträffen hoppas hitta projekt för studenternas fördjupnings- respektive examensarbeten. Dala Sports Academy har ett företagsnätverk med i dagsläget cirka 65 medlemmar.

Under dagen berättar Magnus Lampert, tidigare student på idrottstränarprogrammet, om vad företagskontakter under studietiden betytt för hans fortsatta karriär.

Som avslutning ger Anders Selling, Vasaloppets VD, en inspirationsföreläsning om Vasaloppet som varumärke och om hur loppet successivt växt fram till dagens stora bredd.

Publicerad