Satsning på forskning för ett bättre åldrande

11 dec 2013 09:55
Högskolan Dalarna, Chalmers och Sahlgrenska Akademin ska samarbeta i ett projekt med forskning inom vårdvetenskap, arkitektur och sociologi. Syftet är att skapa en forskarmiljö som kan möta krav på bättre äldreboenden och arbetsmiljö för vårdpersonal.

Satsningen har fått ett anslag från Formas på tio miljoner kronor i ett första steg. Projektet kallas Rum för hälsa och livskvalitet: Integrerade Former för Boende, Åldrande och Sjukvård och ska etablera en stark forskarmiljö inom området hållbart samhällsbyggande.

Kombinationen av arkitekturforskning, sociologi och vårdvetenskap ska ge en tvärvetenskaplig samverkan, som kan förbättra bostadsutformning, vårdprocesser och underlätta skapande av läkande miljöer.

Marie Elf
Marie Elf är lektor i omvårdnad vid Högskolan Dalarna.

– Ett åldrande samhälle ställer krav på värdiga former av äldreboende och bra arbetsmiljö för vårdpersonal, säger Marie Elf, lektor i omvårdnad och Högskolan Dalarnas representant i projektet.

Projektet kommer att ske i nära samarbete med bransch- och samhällsföreträdare. Samtidigt ska internationella forskarutbyten ge ett breddat utvecklingsstöd till beslutsfattare inom såväl planering och byggande som inom hälso- och sjukvårdens verksamhet.

Publicerad