Sigrid Saveljeff ny samverkanschef vid Högskolan Dalarna

23 aug 2016 12:00

Sedan den 15 augusti är Sigrid Saveljeff ny samverkanschef vid Högskolan Dalarna med uppdrag att leda och ansvara för högskolans olika samverkansformer, både externt och internt. Med sina erfarenheter från både den akademiska världen och från offentlig sektor hoppas hon kunna bygga vidare på det positiva samverkansarbete hon redan tycker existerar på Högskolan Dalarna.

- Jag är djupt imponerad över det samverkansarbete som redan bedrivs i alla dess former vid Högskolan Dalarna så jag tycker att startar vid ett mycket positivt utgångsläge, säger Sigrid Saveljeff.  

Vad gör en samverkanschef?

- Samverkansformer bedrivs bland annat genom kontakter mellan akademin och det omgivande samhället. Det kan handla om hur Högskolan Dalarna ska möta och samarbeta med näringslivet i olika former, alltifrån att skapa praktikplatser till att skapa gemensamma strategier för kompetensförsörjning med mera. Men samverkan sker också med idéburna organisationer, politiker, landsting och skolan. Sigrid Saveljeff blir spindeln i nätet i detta arbete.

Men det är inte bara med externa aktörer vi samverkar. Det interna samverkansarbetet innanför våra egna väggar är också mycket viktigt. Och här har vi en viktig uppgift med att tydliggöra det viktiga samverkansarbete som redan görs och att föra över den kunskap vi redan har skaffat oss.

Vad har du gjort tidigare?

- Jag började min akademiska bana som religionshistoriker på Lunds universitet. Jag gick sedan vidare till Malmö högskola där jag läste en utbildning som hette Internationell migration och etniska relationer, vilken jag blev mycket intresserad av. Så intresserad att jag började forska. 

Jag disputerade år 2010 i forskningsämnet etnicitet med en avhandling om hur etablerade politiska partier bemötte partier på den yttersta högerkanten. Det var ett aktuellt ämne redan då och aktualiteten har inte avtagit sedan dess.

En tid efter min disputation valde jag att lämna akademin till förmån för en anställning vid stadskontoret i Malmö stad där jag arbetade med frågor som rör nationella minoriteter, integrationsfrågor och näringslivsfrågor. Närmast kommer jag från en tjänst som avdelningschef vid en av Malmö stads fackförvaltningar där jag bland annat arbetade med strategiska arbetsmarknads- och näringslivsfrågor.

Hur ser du på din roll på Högskolan Dalarna?

­- Det jag har sett hittills här gör mig mycket imponerad så jag ser positivt på framtiden. Utmaningen blir att kontinuerligt skapa nya arenor utifrån de aktuella samhällsförutsättningarna i en föränderlig omvärld. Jag ska arbeta för att ta vara på de goda erfarenheterna och även synliggöra arbetet som görs både externt och internt. Det är så mycket som görs, men som sällan får den uppmärksamhet det förtjänar.

Vad har du för styrkor?

- Mina erfarenheter från både offentlig sektor och akademin ser jag som en styrka. Det har gett mig kunskaper om hur olika aktörers förutsättningar kan tas tillvara och hur man leder det till en god samhällsutveckling. Jag upplever mig också som prestigelös och lyhörd för andras erfarenheter och perspektiv.

Har du några svagheter?

- Jag kan bli frustrerad när processer som rör viktig utveckling fastnar i byråkrati och stannar upp utifrån grunder som inte är tydliga. Jag försöker vända denna svaghet till en styrka och gör mitt bästa för att undvika att processer stannar upp. 

Publicerad