Självregistrering i hemmet ska förbättra Parkinsonbehandling

26 maj 2015 08:18
Patienter med diagnostiserad Parkinson ska själva kunna registrera sin hälsostatus i hemmet med täta intervaller.

Det är målet med en pilotstudie som startar i slutet av maj och ingår i forskningsprojektet Musyq som syftar till att utveckla ny, avancerad mätteknik för uppföljning av hälsan hos patienter med Parkinson.

Förutom Högskolan Dalarna medverkar Akademiska sjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Uppsala universitet samt företagen Cenvigo och Sensidose. Projektet finansieras av Vinnova med tre miljoner kronor under två år inom ramen för programmet ”Innovationer för framtidens hälsa”. 

Källa och pressmeddelande: Akademiska sjukhuset

Publicerad