Skolverket: Så kan förskolebarn bli mer kreativa

26 maj 2014 14:06
Forskare vid Högskolan Dalarna har på uppdrag av Skolverket undersökt hur förskolan stärker kreativitet, samarbetsförmåga och ansvarstagande hos barnen. Studien beskriver pedagogernas agerande och hur det kan leda till lärande och utveckling.

Studien har genomförts av Monika Vinterek som är professor vid Högskolan Dalarna och forskningsledare för forskningsprofilen Utbildning och lärande samt Gunilla Lindqvist, lektor vid Högskolan Dalarna.

Publicerad