Doktorander tränar på snabba presentationer

07 nov 2013 11:39
Under onsdagen anordnades för andra året en doktorand- och handledardag vid Högskolan Dalarna. Dagen är en chans för personal vid Högskolan att ta del av den forskning som bedrivs och för doktoranderna att träna på att presentera sin forskning.

Sara Saketi
Sara Saketi, en av doktoranderna som under dagen visade smakprov på sin forskning som bland annat handlar om friktion och nötning av stål.

– Det här är ett bra tillfälle att visa upp vilken stor variation av forskning som vi har, men också en dag där våra doktorander kan träna på att presentera sin forskning, säger Kerstin Öhrn, prorektor vid Högskolan Dalarna.

Kort och kärnfullt

Högskolans sex olika forskningsprofiler presenterades också under dagen. Samtliga profiler utom en fanns representerade i doktorandernas presentationer. Totalt 27 av Högskolans doktorander, ungefär en fjärdedel av samtliga doktorander vid Högskolan, presenterade sin forskning. De korta presentationerna tog upp det viktigaste i forskningen på ett par minuter – ett sätt att träna på att vara hålla framträdandet kort och kärnfullt.

– Under forskningskonferenser har man en given tid att förhålla sig till vid presentationer, och det här är ett sätt att lära sig hur man presenterar sin forskning på ett bra sätt, säger Kerstin Öhrn.

Ta del av andras forskning

För forskare vid Högskolan var dagen också ett sätt att ta del av annan forskning än den de bedriver själva.

– Det här är en chans att få inblick och se vad alla gör. Jag vill gärna vara allmänbildad när det gäller forskning som pågår här och kunna svara på frågor om den. Vi är ute mycket på konferenser och är på sätt och vis ambassadörer för Högskolan, säger Anna Teledahl, doktorand vid forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser.

Publicerad