Sociala medier möter historieundervisningen

02 jun 2014 16:32
På måndag eftermiddag försvarade Cecila Johansson sin avhandling ”Högstadieungdomar skriver historia på bloggen: Undervisning, literacy och historiemedvetande i ett nytt medielandskap”.

På måndag eftermiddag försvarade Cecila Johansson sin avhandling ”Högstadieungdomar skriver historia på bloggen: Undervisning, literacy och historiemedvetande i ett nytt medielandskap”.

 

Cecilia Johansson har i sin roll som lärare intresserat sig för vad som händer när ett nytt medium, bloggen, möter skolans historieundervisning.  Elever har fått skriva inlägg i form av dagboksanteckningar från Andra Världskriget på en klassblogg. I sin avhandling beskriver och analyserar Cecilia Johansson det här arbetssättet, som är helt nytt för skolan. Det är också nytt som forskningsområde.

– Det hör inte till vanligheterna att sociala medier används som plattform för att låta högstadieelever producera och visa kunskaper i historia, säger Cecilia Johansson.

Resultatet visar att arbetssättet påverkat både hur och vad eleverna lärt sig. Cecilia Johansson kommer inte att fortsätta forska, men arbetet med licentiatavhandlingen har gett henne en ny syn på forskningen och skolan.

– Jag förstår hur forskningen kan användas i skolan, det kommer jag att ha med mig, säger Cecilia Johansson.

Hon var glad och nöjd efter seminariet.

– Staffan Selander är kunnig och intresserad, han vill förnya skolan. Jag tycker att han ställde bra frågor och hade intressanta reflektioner, säger Cecilia Johansson. 

Text och bild: Erika Hagegård

Publicerad