Sociologisk Forskning till Högskolan Dalarna

24 mar 2014 13:09
Sveriges sociologförbunds tidskrift Sociologisk Forskning flyttar nu sin redaktionsort till Högskolan Dalarna och ny redaktör blir docent Sverre Wide.

Sociologisk Forskning är en peer review-tidskrift vilket betyder att artiklarna granskas av sakkunniga forskare innan de publiceras. Hittills har tidsskriften publicerat artiklar på företrädesvis svenska och andra skandinaviska språk.

– Vi kommer nu att utvidga vår publicering genom att också acceptera artiklar på engelska, säger Sverre Wide och tillägger att en annan viktig förändring är att den nya redaktionen kommer att övergå till elektronisk publicering med så kallad open access.

Facktidskriften Sociologisk forskning riktar sig till svenska sociologer och andra som intresserar sig för den samhällsvetenskapliga kunskapens utveckling. Den presenterar kontinuerligt resultat från pågående forskningsprojekt och diskussioner kring teoretiska utvecklingsmöjligheter. Dessutom ges emellanåt temanummer ut för speciellt aktuella forskningsområden. Sociologisk forskning är nu inne på sin 51:a årgång. Högskolan Dalarna tar över redaktörsskapet från Mittuniversitetet.

Publicerad