Sören Högberg i mål med doktorsavhandling

18 dec 2015 17:05
Fredagen den 18 december strax efter lunch försvarade Sören Högberg sin doktorsavhandling på Högskolan Dalarna. Opponent var Gunnel Colnerud från Linköpings universitet.

Sörens arbete kastar ljus på lärarskapets moraliska dimension i en studie av lärarstuderandes nätbaserade seminariesamtal.

Intresset för arbetet lockade en stor skara åhörare till föreläsningssalen i Falun. Sören Högberg förklarar att avhandlingen behandlar ett perspektiv eller ett betraktelsesätt på lärares arbete:

– Jag vill med detta arbete skapa möjligheter att uppmärksamma lärares arbete på ett sätt som jag menar riskerar att trängas undan i en tid där elevers prestationer i termer av måluppfyllelse tycks sätta agendan för de sätt vi pratar om skola och lärares arbete. 

I sin avhandling presenterar Sören ett fokus för att förstå och tala om lärares arbete som hävdar att lärare agerar i riktning mot skilda kvaliteter i arbetet med elever, där även motstridigheter kan förekomma. Avhandlingen diskuterar också det nätbaserade seminariesamtalets egenskaper som ger själva samtalet en monologisk karaktär.

– Jag ser att ett förändrat tal om skolans praktik, om avhandlingen kan bidra till det, kommer att kunna ha en oerhörd stor praktisk betydelse för skolan. De sätt vi beskriver skolans verksamhet har mycket större betydelse än vad vi kanske tror, säger Sören Högberg.

Det nätbaserade lärandet

Att nätbaserade studier är ett arbetssätt och ett verktyg som utvecklas på fler och fler högskolor och universitet är inte något nytt. På Högskolan Dalarna läser en stor andel studenter på distans via nätet.

– Formen har betydelse för vilket innehåll studierna får. Teknikutvecklingen kommer att spela stor roll för hur vi successivt kommer att förändra vårt synsätt på svårigheter och möjligheter med nätbaserade studier. Potentialerna är samtidigt enorma, menar Sören.

Disputationen avslutades under sen fredagseftermiddag och därmed betraktas avhandlingen som färdig. Sören Högberg har dock förhoppningar på att arbetet kommer att öppna dörrar för nya, intressanta projekt:

– Jag tycker att doktorandtiden har varit en fantastisk tid som jag säkert också kommer att längta tillbaka till. Men allt har sin tid och den här julen är evighetslång i min föreställningsvärld. Jag har inte något behov att planera något, jag ska bara göra vad som faller mig in.

Text och bild: Martina Wiklund


Publicerad