Språk och interaktion i asynkrona diskussioner

05 feb 2015 13:48
Fredagen den 6 februari 2015 kl 13.15 disputerar Julie Skogs doktorand i engelska med avhandlingen ”Language and interaction in online asynchronous communication in university level English courses” i Fryxellsalen, 1B 306 på Karlstads universitet.

Avhandlingen utgör fyra delstudier som undersöker svarsmönster, strategier för att bygga en social gemenskap, ämnesradspreferenser samt särdrag av muntlighet, akademiskt skrivande och interaktion i asynkrona skriftliga diskussionsforum i en datormedierad lärmiljö.

De övergripande resultaten visar en komplex kommunikativ situation som formas av mediet självt, typ av aktivitet, den akademiska disciplinen och ämne för diskussion samt av de sociala och kulturella aspekterna av högre utbildning i en inlärningsmiljö online.