Språkanvändning vid distansutbildning disputerades

21 sep 2015 17:54
Giulia Messina Dahlberg disputerade under måndagen med sin avhandling ” Languaging in virtual learning sites: studies of online encounters in the language-focused classroom” inför ett 40-tal personer vid Campus Falun.

I sin avhandling har Giulia Messina Dahlberg ställt frågan hur man kan studera språk på distans när kommunikationen sker via digital teknik, och hur språk och andra resurser används för att föra samtal i det virtuella rummet. I sitt arbete har hon följt studenter som läser italienska på distans där lektioner och samtal spelats in och analyserats. Studenterna har alla svensk bakgrund men bor i olika länder. Dessa har inte blivit intervjuade utan fokus har istället legat på vad som faktiskt sägs och görs i de virtuella klassrummen. Det är inte själva språket som varit det intressanta utan språkanvändningen.

Opponent vid disputationen var David Malinowski från Yale University i USA som inledde med en summering av avhandlingen. Han tyckte det var intressant att studenterna ofta använder sig av flera språk för att lösa en uppgift när de inte kunde se varandra. I frånvaro av gester så alternerade de mellan flera språk för att förklara ett ord på italienska. Det är få av eleverna som använt sig av webkameran, något som David Malinowski tyckte var konstigt. Varför inte använda den teknik som faktiskt finns tillgänglig?

– Den har inte så stor betydelse, svarar Giulia. Ofta syns man bara i en liten ruta så gester och kroppsspråk är ändå svårt att se. I de fall den användes var det ofta bara i början av mötet. 

En detalj som diskuterades under frågestunden var de tystnader som ofta uppstår vid online-undervisning. Betyder tystnad något negativt? Det Giulia märkt var att eleverna var tysta under längre perioder vid större grupper.

– När eleverna jobbade i mindre grupper så blev det en helt annan dynamik. Du måste ”vara närvarande” på ett annat sätt. I större grupper är det svårt att veta vem som står i tur att prata. Man levererar sin läxa och är sedan tyst. Det här är något som lärarna kan tänka på när de planerar sina övningar. 

Giulia fick också frågan hur hon upplevt processen med att skriva sin avhandling.

– Kapitlet där jag beskrev metoden och där jag berättar om projektet var roligast att göra. Det mest utmanande var slutsatserna.

Giulia har själv lång erfarenhet av distansutbildningar och har varit lärare vid online-kurser i 10 år. Ofta har hon fått höra att online-utbildning inte går att genomföra.

– Det går alldeles utmärkt, det är bara andra förutsättningar som gäller. En online-utbildning är lika mycket värd som en salsbunden.

Innan betygsnämnden drog sig tillbaka för en kort överläggning ställdes några frågor till Giulia. En av dem löd: Var det något du förväntade dig att få se under dina studier som du inte fick se?

– Det enda som förvånade mig en aning var att studenterna relaterade till sina uppgifter så mycket som de gjorde för att föra dialogen vidare, avslutade Giulia sin disputation.

Text och foto: Tina Sjöström

Publicerad