Stålindustrins forskarskola etablerar sig i Sandviken

01 okt 2013 16:02
Två doktorander ur Stålindustrins forskarskola vid Högskolan Dalarna flyttar 1 oktober in hos Sandbacka Park i Sandviken. Fram tills nu har samtliga doktorander varit lokaliserade till Borlänge.

– Ett delmål för forskarskolan är att etablera verksamhet även i Gävleborg, vilket vi nu gläds åt att ha verkställt, säger Lennart Westman, föreståndare för Stålindustrins forskarskola.

Projekt inom Sandvik

Hans Kellner och Nima Safara Nosar heter doktoranderna som nu kommer att bilda en grupp hos Sandbacka park tillsammans med en tredje doktorand som tillkommer så småningom. De kommer att jobba i varsina projekt inom Sandvikkoncernen under fyra år.

Stålindustrins forskarskola har som mål att utbilda totalt 15 doktorander. Med de två som nu anställs så har tio doktorander placering hos olika företag inom stålindustrin.

50 företag och 900 medarbetare

Sandbacka Park är en av Sveriges ca 40 science parks där samverkan mellan företag, organisationer, högskola och samhälle främjar utveckling, företagande och innovationer. Här finns ca 50 företag och 900 medarbetare.

– I teknikparksmiljön är nära samarbete med högskolor och forskning en viktig beståndsdel för att bidra till innovation och hög kompetens. Detta är därför en strategisk pusselbit och ett stort tillskott för Sandbacka Park", säger Ulrika Malmkvist, Teknikparkschef.

Syftet med en forskarskola är att öka samarbete och kunskapsöverföring mellan högskola och näringsliv och att bidra till en ökad andel forskningsmeriterade medarbetare i svenska företag.

Publicerad