Strategiska samtal om industrins behov

04 feb 2015 09:02
Forskning och utveckling, utbildningsbehov och samarbetstankar diskuterades när Avesta kommun bjöd in till samtal med Högskolan Dalarna och lokala industrier.

Dalakommunerna har tagit på sig olika delar av näringslivet för att arrangera samtal mellan företagare och Högskolan.

– Avesta ansvarar för samtalen om utveckling och forskning inom industrin, berättar kommundirektör Anders Friberg. Det passar oss väl och ligger i linje med Avestasamtalet om basindustrin och vårt samarbete med KTH.

Från näringslivet fanns Hans Österberg från Österbergs, Clas-Göran Färnbo, styrelseordförande för Näs industrier, Marie-Louise Falkland Forskning och utveckling Outokumpu och Stora Ensos nya personalchef i Fors Jari Lassila.

Högskolan kom med rektor Marita Hilliges, vicerektor Kerstin Öhrn, Sofia Brorsson Dala Campus, Fredrik Remes Dala Campus, Patrick Kenger Akademi industri och samhälle, Jonas Tosteby Utbildnings- och forskningskansliet.

– Många intressanta tankar om utveckling har kommit fram i dag, säger Marita Hilliges. Det här är viktiga samtal, sa Marita Hilliges, Vi får träffa industrier och veta hur de tänker och vilka behov de ser både på kort och lång sikt.

Kommunalrådet Lars Isacsson berättar att samtalets fokus låg på att företagen skulle få berätta om sina utmaningar och möjligheter.

– Det handlar inte bara om Avesta utan om industrins kompetensbehov och utvecklingsmöjligheter. Vi har ju valt att engagera oss i basindustrins framtid och rätt kompetens är ett nyckelkrav.

Han pekar på att ett ännu bättre samarbete är framtidsvägen.

– Svensk industri kan inte konkurrera med låga löner och korta transporter. Vi måste fortsätta att konkurrera med kvalitet och spetskompetens, då är Högskolan en oerhört viktig faktor.

Clas-Göran Färnbo, styrelseordförande i Näs verkstäder och med uppdrag flera andra industriföretag var positiv.

– Jag har framfört mina synpunkter om vad vi tror att vi behöver för att leva vidare och växa i framtiden, säger han. Vi har redan samarbete med Högskolan om ledarskapsutbildningar. Men vi står inför pensionsavgångar och behöver personal med lite djupare kunskap än bara gymnasieutbildning.

Lars Isacsson berättar att nyöppnade Campus Avesta just syftar till att öka samarbetet mellan näringslivet och högskolor. Avesta och Avestaföretag finns med i samarbetet med KTH. 

– Avesta kommun tar på oss att driva dessa frågor. För att Avesta ska må bra behövs arbetstillfällen, säger Lars Isacsson. Men det här är frågor som speglar vad som händer i hela Sverige.

Se reportage: dalademokraten.se

Publicerad