Studenter utformar lärandet i framtiden

20 mar 2014 18:43
Stora frågor om vilka vägar lärandet tar i framtiden rådde ingen brist på när konferensen om nästa generations lärande avslutades efter två dagar av föreläsningar och workshops. Flera röster menade att utvecklingen måste utgå från studenternas behov.

"Vi rör oss på en rörlig scen" och "vi kan inte renovera, vi måste riva ner och bygga nytt", var ord från torsdagens huvudtalare, Gard Titlestad från organisationen ICDE och Martha Cleveland-Innes från Athabasca University, som speglar den pågående utvecklingen inom nätbaserat lärande.

Rötter hos studenterna

De steg som tas mot nya sätt att bedriva utbildning måste ha sina rötter hos studenterna menade flera.

– Vi måste fokusera på vad studenterna gör, både i klassrummet och med läroplanen, vi är lite vilse i den här förändringen av utbildning och lärande säger Marta Cleveland-Innes.

Att skapa ett tydligare system och inkludera nätbaserat lärande som en naturlig del i utbildningsvärlden såg många som en nödvändig utveckling för att studenter över hela världen ska kunna tillgodogöra sig de fördelar som finns att dra av lärande online.

Lärandet måste anpassas

Men samtidigt som nätbaserat lärande öppnar dörrar till utbildning för hela världen bokstavligt talat, har frågor lyfts om hur effektivt till exempel massutbildning i jättelika kurser är. Bland annat måste lärandet anpassas efter studenterna menade flera, både i frågan om hur de använder teknik som surfplattor och smarta telefoner, men också efter hur kultur och tradition inom lärande ser ut på den plats där lärandet erbjuds.

– Vi måste ta hänsyn till regional och kulturell kontext, säger Gard Titlestad.

– Det finns ingen universell lösning, vi måste anpassa oss till kontexten, säger Marie Klingberg-Allvin.

Utmaning att nå ut med förändringar

Inkluderandet av nätbaserat lärande i utbildningsvärlden var en av frågorna som dök upp i den avslutande paneldiskussionen. Stefan Hrastinski från KTH som är medarrangör till konferensen menade att det blir svårare och svårare.

– Det är till största delen bara de som redan är intresserade av nätbaserat lärande som deltar i den här konferensen, vilket gör att gapet mellan dem och de som är ointresserade ökar, säger Stefan Hrastinski.

Att bygga nätverk för att sprida kunskap och att ta risker och vara innovativ i sitt lärande var några av lösningarna som togs upp.

Kommer förändringarna inom nätbaserad utbildning vara större om 20 år än vad de varit tills nu, avslutade konferencier Erik Brunnert Walfridsson med att fråga panelen.

– Ja, vi håller bara på att värma upp, säger Martha Cleveland-Innes.