Studenter vid Högskolan Dalarna vinner pris för uppsats

23 sep 2015 15:16
Högskolan Dalarnas studenter Esmeralda Säll och Anna Sörbom har tilldelats Grafiska Yrkenas Främjandes studentpris på 25 000 kronor skriver Grafiska Företagen i ett pressmeddelande.

Priset delas ut varje år till personer som på olika sätt utmärkt sig genom att bidra till branschens utveckling. 

Juryns motivering lyder: "Esmeralda Säll och Anna Sörbom har i sin uppsats ”Coffee table - böcker eller praktverk – begrepp, attityder och arbetssätt” genom djupintervjuer, belyst och kartlagt svenska formgivares och förlagsanställdas strategiska och kreativa arbetsprocess vid arbetet med denna typ av böcker. Uppsatsen åskådliggör en viktig del i grafisk produktion och är ett lysande exempel på forskning som Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande gärna vill belöna genom detta pris."

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande (GYF) är Grafiska Företagens och Almegas gemensamma stipendiestiftelse med ändamål att lämna understöd för undervisning och utbildning inom den grafiska industrin och tidningsindustrin, att främja vetenskaplig forskning inom området samt att på annat sätt främja de grafiska yrkena.

Se: Pressmeddelande 

Publicerad