Studentmedarbetare rekryterar välkomstvärdar

10 dec 2014 09:48
Högskolan Dalarna driver sedan år 2013 projektet ”Studentmedarbetare Dalarna”. Falun kommun som är en av arbetsgivarna har under hösten med hjälp av studenter från Personal och arbetslivsprogrammet rekryterat välkomstvärdar till Skid-VM.

Vid tre tillfällen intervjuade studentmedarbetare gymnasieelever i Högskolans bibliotek på Campus Falun. 

Projektet Studentmedarbetare Dalarna erbjuder studenter på teoretiska utbildningsprogram att arbeta extra hos en arbetsgivare vars verksamhet är relevant för studentens utbildning. Studenten får arbetslivserfarenhet och kontaktnät inom regionens näringsliv. Arbetsgivaren får förstärkning vad gäller kompetens, uppdaterade kunskaper och nya perspektiv.

För mer information om studentmedarbetare se: Studentmedarbetare

Publicerad