Studentpris på 25 000 kr till Martina Virostek vid Högskolan Dalarna

25 sep 2014 15:18
I år går Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande studentpris på 25 000 kr till Martina Virostek vid Högskolan Dalarna.

Juryns motivering lyder: "Martina Virostek har i sin studentuppsats belyst en del av det tryckta mediets framtid – nämligen interaktivitet. Uppsatsen tar fasta på den stora utvecklingspotential som finns inom interaktivt tryck. Den klargör bland annat att för att lyckas med ny teknik, krävs initialt tydliga, enkla och informativa instruktioner till läsarna/användarna. Som med mycket av ny teknik är det även en fördel med den image man får genom att ligga i framkant som producent. Forskning om tryckets framtid är ett lysande exempel som Stiftelsen för de Grafiska Yrkena gärna vill belöna genom detta pris."

Källa: Mynewsdesk


Publicerad