Studier av hur ett belagt PCBN-verktyg fungerar

16 jan 2014 16:12
Susanne Sveen presenterar den 17 januari sin lic-avhandling Wear of coated and uncoated PCBN cutting tools used in turning and milling. Användningen av kompositmaterialet PCBN blir allt vanligare i industrin.

Lic-avhandlingen består av tre olika artiklar där man i den första inledningsvis belagt och sedan repat tre arbetsmaterial, kompositen PCBN, hårdmetall och snabbstål, i syfte att se vad som händer på ytan vid repprovningen. Dessa material är de som vanligast används i samband med skärande bearbetning av härdade stål, exempelvis kullagerstål.

Vid repprovning får man ut den så kallade praktiska adhesionen som gör att det går att bedöma hur väl beläggningen sitter fast på materialen.

– PCBN är det hårdaste materialet av dessa, men beläggningen släpper lätt. Hårdmetall klarar högst last innan beläggningen släpper, säger Susanne Sveen.

Den andra artikeln beskriver svarvning med hjälp av två olika PCBN-material. Användningen av PCBN blir allt vanligare inom stålindustrin, även om det är ett lite dyrare material, säger Susanne Sveen. Här har hon studerat förslitningen på skären respektive hur ytfinheten på arbetsmaterialet påverkas.

– Det visade sig inte vara någon större skillnad mellan de belagda och obelagda materialen.

I artikel tre har studierna fokuserats på fräsning med hjälp av ett obelagt PCBN-skär och två olika arbetsmaterial bestående av härdade stål. På det ena stålet, med hårda faser, syntes urflisning av eggen och större bitar lossnade.

Syftet med alla studierna, säger Susanne Sveen, har varit att studera hur ett belagt PCBN-verktyg fungerar i praktiken.

– Våra resultat visar inte på någon större skillnad mellan de olika PCBN-materialen. Vi har inte heller sett någon större skillnad beroende på om materialet har varit belagt eller inte.

Hon har även tittat på de mekanismer som påverkar nötningen på skäret.

Publicerad
Text:
Eva Cederquist