Succé för socionomprogrammet – men inga fler antas nu

30 aug 2013 14:19
Det nystartade socionomprogrammet är mycket populärt. Nu är också reservantagningen avslutad och inga fler kommer att tas in på programmet nu i höst.

När terminen börjat fylls de platser som blivit vakanta på med reserver. Nu är det dock helt fullt på Socionomprogrammet, liksom på flera andra program. Söktrycket har varit högt till höstterminen.

-   Vi är naturligtvis mycket glada för det stora antalet sökande till Högskolan Dalarnas socionomprogram, säger Jessica Mjöberg, programansvarig. Nu kan vi dock inte ta in några fler, alla platser är fyllda för det här läsåret.

Nästa antagningsomgång blir till hösten 2014. Det blir ingen programstart till vårterminen.

Publicerad