”Ta vara på flyktingars kompetens”

11 feb 2016 09:01
Se människors behov och ta vara på deras kompetens. Fatumo Osmans lösning på hur hälso- och sjukvården ska nå ut till utlandsfödda är högst aktuell med så många människor på flykt.

I senaste numret av Omvårdsnadsmagasiet (01/16) medverkar Fatumo Osman, Högskolan Dalarna i en artikel om sitt forskningsprojekt och engagemang i kvinnors och barns hälsa. 

Läs mer om Fatumo och hennes forskningsprojekt 

Publicerad