Tema turism startar mentorprogram

31 jan 2012 13:06
Under denna vecka startar mentorprogrammet inom Tema Turism. Studenter på turismprogrammet får möjlighet att samtala och reflektera tillsammans med en mentor.

Detta är förstås en jättechans där studenter kan etablera kontakt inom regionens besöksnäring. Det är också ett gyllene tillfälle för personer som väljer att bli mentor att få kontakt med en person som valt att utbilda sig för besöksnäringen och som antagligen har en stor nyfikenhet inför sitt kommande arbetsliv.


– Mentorprogrammet stimulerar erfarenhetsutbyten, nya infallsvinklar och reflektioner mellan deltagarna, säger Helén Holmqvist, samordnare för  mentorsprogrammet.

- Det är också väldigt roligt att se att våra utländska studenter också tagit denna chans. Bland de par, mentor och adept, som nu bildats finns tyskar, ryssar, japaner och iranier. Det här ger ju ytterligare en dimension förutom mötet mellan student och yrkesperson, berättar hon.

Mentorprogrammet är, förutom en stor vinning för adepten och mentorn, en viktig del i att skapa länk mellan Högskolan Dalarna och besöksnäringen i regionen.

Tema Turism vid Högskolan Dalarna arbetar för att utveckla samarbete mellan Högskolan Dalarna och regionens besöksnäring.  Inom Tema Turism arbetar omkring 20 lärare och forskare med inriktning turism. Studenterna studerar på grundutbildningsprogrammet International Tourism Management eller det ettåriga magisterprogrammet Tourism Destination Development.

Den 16 februari välkomnar Tema turism till öppet hus på Campus i Borlänge. Då presenteras utbildningarna och pågående forskningsprojekt.
http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Aktuellt/Kalender/Oppet-hus-hos-Tema-Turism/

Text: Annette Skogsjö

Publicerad