Therese Granström belönas med stipendium för studie om diabetespatienter

20 mar 2012 10:25
Therese Granström, legitimerad sjuksköterska och universitetsadjunkt vid Högskolan i Dalarna, har belönats med ett stipendium för sin studie av diabetespatienters risk att få ögonsjukdom som en följd av sin diabetes.

Stipendiet är på 10 000 konor och delas ut i samband med Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvårds symposium i Stockholm.


Therese Granströms studie beskriver ett viktigt område. Patienter med diabetes ligger i riskzonen för att drabbas av synnedsättning. En ny behandling med ett läkemedel har visat goda resultat vad gäller synförbättringar. Behandlingen ställer krav på patienterna t ex i form av tätare återbesök. Det är därför av stor vikt att utvärdera hur patienterna upplever behandlingen och skattar sin livskvalitet.


Therese Granström har fått stipendium för sin studie "Patientrelaterade utfallsmått vid införande av ny behandlingsform vid retinopati d v s ögonförändringar" i samband med Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvårds symposium i Stockholm. Foto: Ulf Palm.

Publicerad