Tidskrift med redaktion bestående av lärare vid Högskolan Dalarna beviljas 285 000 kronor från Vetenskapsrådet

11 dec 2014 20:03
Den vetenskapliga tidskriften Sociologisk Forskning, vars redaktion numer utgörs av lärarlaget i sociologi vid Högskolan Dalarna, har beviljats ett tidskriftsstöd från Vetenskapsrådet för åren 2015-2017.

Stödet är på sammanlagt 285 000 kr och kommer enligt redaktören Sverre Wide väl till pass.

- Sociologisk Forskning är just nu inne i ett övergångsskede på väg mot elektronisk publicering enligt principen om Open Access, och kommer inom kort att finnas fritt tillgänglig på sverigessociologforbund.se.

- Vi gör elektronisk debut med nummer 1 2015, och vi kommer också att arbeta med att efter hand göra äldre nummer tillgängliga online. Det är naturligtvis en hel del arbete förknippat med detta, men vi ser det som helt nödvändigt för att öka tidskriftens och forskningens tillgänglighet – och tack och lov får vi god hjälp av personal vid Högskolans bibliotek!

- Stödet från Vetenskapsrådet är också glädjande på så sätt att det är ett kvitto på att vårt arbete med tidskriften håller hög kvalitet, avslutar Sverre Wide.

 


Publicerad