Tomas Carlsson fick doktorshatt för längdskidforskning

07 jun 2015 12:54
På förmiddagen fick hans bror, Magnus Carlsson, doktorstitel för sin forskning på längdskidåkare. På eftermiddagen var det Tomas tur.

Hans forskning har fokuserat på VO2 Max-mätning och dess tillförlitlighet när man ska bedöma prestationsförmågan hos längdskidåkare.

De flesta skidåkare på elitnivå vet att mätningar av syreupptagningsförmågan är viktigt vid bedömning av prestationsförmågan. Tomas Carlssons forskning bidrar till att göra bedömningen mer rättvis.

Min forskning visar att det finns stora osäkerheter när man ska bedöma längdskidåkarnas prestationsförmåga när man gör relativa och absoluta mätningar av syreupptagningsförmågan, säger Tomas Carlsson strax innan han inleder sin genomgång.

Att mäta maximala syreupptagningsförmågan hos elitidrottare är det förhärskande sättet att mäta deras prestationsförmåga. Framförallt är mätningarna vanliga inom längdskidåkningen. 

Men värdet i förhållande till prestationsförmåga skiftar i förhållande till skidåkarens vikt och kroppssammansättning.

– I praktiken innebär det att tre olika tunga skidåkares prestationsförmåga kommer att missbedömas om man använder relativa eller absoluta mätningar av syreupptagningsförmågan.

Tomas Carlsons arbete har betydelse för utveckling och forskning inom längdskidåkningen eftersom det belyser behovet av att göra mer rättvisa mätningar av prestationsförmågan. Det kan man göra genom att hitta en optimal massexponent vid mätningarna.  

Tomas Carlssons arbete har till övervägande delen gjorts på Högskolan Dalarnas idrottslaboratorium, LIVI, i Falun, där elitskidåkare har testats på ett löpande band.

Umeå Universitet är det examinerande lärosätet och Högskolan Dalarna har av Umeå Universitets rektor fått erforderligt tillstånd att lägga fram Tomas Carlssons forskning till offentligt försvar. 

Opponent vid disputationen var Klavs Madsen, som är professor på institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs Universitet. 

Text och bild: Henrik Sjögren


Publicerad