Trettio år av solenergiforskning firades på Galaxen

17 okt 2014 18:22
Fredagen den 16 oktober firade Högskolan Dalarnas solenergiforskning 30 år. Samtidigt passade man på att fira Högskolan Dalarnas magisterprogram Solenergiteknik som detta år är exakt hälften så gammalt – 15 år.

Födelsedagen firades med ett symposium och en publik av forskare, studenter och andra intressenter inom energiteknikområdet.

Solar Energy Research Center (SERC) är ett forskningsområde inom ämnet energiteknik på Högskolan Dalarna. Det startades 1984 av professor Lars Broman, som också var en av inledningstalarna för dagen. Han gav återblickar från den allra första tiden av solenergiforskning i Dalarna på 70-talet.  Lars berättade om tillblivelsen av SERC 1984 och tog oss med på en intressant resa av forskning och framsteg fram till i dag.

– Det var intressant att få lyssna till historiken inom denna forskningsgren och se de utdragna linjerna i ämnestraditionen. Det hjälper oss att blicka framåt i vår forskning. Dessutom var det intressant att få se människorna bakom satsningen, säger Mattias Graden, doktorand i energiteknik med specialisering inom vindkraftsetableringar vid Högskolan Dalarna.

Energitekniken är en av de discipliner på Högskolan Dalarna som ökar snabbast just nu. Successivt har man breddat ämnet och satsningen omfattar nu förnyelsebar energi överlag. Det handlar inte heller enbart om teknologi. Högskolan Dalarna har gått vidare och införlivat fler forskningsgrenar. Energieffektiva system i skog och bebyggelse är ett viktigt område där mycket är på gång. 

– Dagen har varit mycket uppskattad. Det är roligt att se så många alumner här i dag. Man märker att de närvarande uppskattar att få träffas och nätverka. Det var också en av anledningarna till detta arrangemang, säger Ewa Wäckelgård, professor i energiteknik och forskningsledare för ”Energi, skog och byggd miljö vid Högskolan Dalarna.

Text och foto: Henrik Sjögren

Publicerad