Turismnäringen på landsbygden gynnar unga vuxna

26 maj 2016 08:00
I mindre orter och landsbygd med en dominerande turismnäring är befolkningsutvecklingen mer positiv och har en generellt sett yngre befolkning och högre omsättning av invånare än liknande områden utan turism.

Kan turismen göra landsbygden mer attraktiv för unga vuxna? Det är en av de frågor som behandlas när Peter Möller disputerar med sin avhandling "Young adults in rural tourism areas" fredagen den 27 maj kl 13.00 vid Högskolan Dalarna, Clas Ohlson, Borlänge. 

Den tid det tar att gå från ungdom till vuxen har förlängts väsentligt sedan 1990-talet och har också blivit mer komplex. Tidigare gick unga mer linjärt från utbildning till arbete medan de nu i större uträckning pendlar mellan utbildning, jobb, arbetslöshet, resor etc., och generellt finns såväl fler möjligheter som en större osäkerhet än tidigare. Detta påverkar alla som blir vuxna idag och är en viktig del av analysen av unga vuxna i turismdominerade områden.

I forskning om turistdestinationer problematiseras ofta säsongsvariationerna, vilket är fullt rimligt, men det finns en till sida av myntet där de unga, i till exempel Sälen, i princip är garanterade jobb under högsäsong vilket upplevs som en stor trygghet.  

– Jag kan se att det finns flera positiva aspekter med att bli vuxen i ett turismdominerat område. Något av det som uppskattas mest, av såväl tidigare som nuvarande invånare, är influenserna utifrån. Inte minst det stora antalet inresande säsongsarbetare ger stora sociala möjligheter, allt ifrån att bara träffa nytt folk till att skaffa sig nya vänner, säger Peter Möller

– Tröskeln för att ta sig in på arbetsmarknaden är låg i Sälen, och de intervjuade har beskrivit att de börjat feriearbeta i tidig ålder, flera har också fått ta stort ansvar på arbetsplatsen i relativt unga år. Det stora flödet av människor möjliggör också jobbkontakter som kan leda till jobb på andra platser, inte minst under sommaren då det finns väsentligt färre jobb i Sälen, fortsätter Peter.

Under avhandlingsarbetet framgick även hur utbredda och starka fördomarna om landsbygden är.  Städer förknippas ofta med kreativitet, ambition och framåtanda, medan landsbygden ofta förknippas med bakåtsträvande, inskränkthet och brist på ambition.

– Ett uttryck för dessa fördomar är att landsbygdsområden med en positiv utveckling, som t ex Sälen, ofta definieras som urbana. Jag vill istället framhålla att både stad och land kan rymma platser med stor kreativitet. Jag menar därför att man bör hålla isär begreppsparen stad-land och modern-traditionell och därmed synliggöra att både stad och land kan vara mer eller mindre modern alternativt traditionell, säger Peter.

Denna avhandling bidrar till en djupare kunskap om hur samhället fungerar och turismens bidrag till landsbygdsutveckling och påverkan på ungas vuxenblivande. Avhandlingen bidrar även till en mer nyanserad bild av landsbygden, med den kreativitet och framåtanda som finns i många landsbygdsområden.

Publicerad