Turistorter har mycket att lära av Marias doktorsavhandling

31 maj 2015 12:19
Fredagen den 29 maj lade Maria Thulemark fram sin avhandling för opponering på Tenoren vid Högskolan Dalarna i Borlänge. Hennes forskning handlar de mekanismer som gör att människor flyttar till och eventuellt stannar i orter på glesbygden.

Många flyttar till dessa orter för turismen och den vackra naturens skull, men en mycket viktig faktor som får människor att stanna där är att lokalbefolkningen är välkomnande.

Moved by the mountains heter avhandlingen med undertiteln Migration into tourism dominated area. Det är framförallt inflyttning till orter där turismindustrin är dominerande som Maria Thulemark har studerat. Många av dessa orter attraherar inte bara temporära besökare utan även mer permanent inflyttning. 

De orter hon har studerat är Idre, Sälen och Wanaka i Nya Zeeland och studien bygger på dels statistikstudier och dels intervjuer med inflyttare, entreprenörer, beslutsfattare, turismanställda och säsongsarbetare. 

Ett femtiotal åhörare hade samlats för att lyssna till opponeringen. Opponent var Linda Lundmark, docent i kulturgeografi från institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå Universitet. 

– Avhandlingen erbjuder nya sätt att studera livsstilsrelaterad inflyttning. Forskningen har stor betydelse för akademiker, men även kommunala och regionala planerare, politiker och tjänstemän har god nytta av forskningen då det kan hjälpa dem i sitt arbete att locka människor till orten, sade Linda Lundmark.

I forskningen kring inflyttningen till vårt Dalarnas fjällturistorter har platsens naturliga förutsättningar varit i fokus, men platsens förutsättningar kan också vara av social karaktär där platsen och dess invånare skapar möjligheter för en önskvärd livsstil.

– En viktig faktor som får människor att trivas och stanna på orten är att de finner möjlighet till social samvaro. På just turistorter med många säsongsarbetande uppstår ofta social samvaro mellan de inflyttade. De befinner sig i samma situation och kan identifiera sig med varandra, sammanfattade Linda Lundmark. 

Text och foto: Henrik Sjögren

Publicerad