Uppskattad kompetensutveckling för Särskolans personal

10 nov 2014 10:07
Under onsdagen arrangerades föreläsningen ”Ungdomars hälsa, risktagande och sexualitet, nationellt och globalt” för verksamma inom skolan.

Föreläsare för dagen var Mariet Ghadimi som föreläste om ” Trippelt utsatt – om hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning” och Diana Berthén om ”Förberedelse för särskildhet: Särskolans pedagogiska arbete i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv”. Dagen avslutades av Sina Dalentoft som informerade om Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Läs sammanfattning från föreläsningen på: pedagogdalarna.se

Publicerad