Utbildningen matchade vårt behov perfekt

25 aug 2015 13:26
Företaget Adventum Vård AB har vid flera tillfällen köpt utbildningar av Högskolan Dalarna, specialanpassade efter just sina behov.

– Ett utmärkt sätt att höja kompetensen hos vår personal, säger HR-ansvarig Patrik Bergström

Adventum Vård, som är en del av Humanakoncernen, bedriver hem för vård och boende (HVB) samt psykiatrisk verksamhet för barn och ungdomar från 8 till 21 år. Verksamheten är förlagd till Falun, Borlänge, Säter och Forsbacka. De barn och ungdomar som placeras hos Adventum kan till exempel ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykosociala problem eller känslomässig instabilitet. Målsättningen är att hjälpa dem till ett självständigt liv med ett stimulerande socialt samspel. För att kunna erbjuda en anpassad skolmiljö driver man även en egen grundskola med undervisning i små grupper och stor lärartäthet. Skolan är även öppen för andra elever än de som är inskrivna hos Adventum.

När Adventum behövde höja kompetensen hos sin personal inom några olika områden kontaktades Högskolan Dalarna för att inleda ett samarbete.

– Hos Högskolan Dalarna fanns en person, Ulf Kassfeldt, som tidigare varit föreståndare hos oss på Adventum, berättar Patrik Bergström. Tack vare att han kände till vår verksamhet kunde han sätta ihop utbildningar som matchade vårt behov och som gav det vi ville ha till hundra procent. Dessutom var det så klart en fördel att ha Högskolan på så nära håll.

De utbildningar Adventum köpt är inom neuropsykologiska funktionshinder, samtalspedagogik och socialrätt.

– Möjligheten att behovsanpassa en utbildning på det här sättet har varit mycket lyckat för vår del, fortsätter Patrik Bergström. Vår personal har pluggat på 10 procent under arbetstid och fått högskolepoäng. Det har gjort dem säkrare på jobbet och de har fått en mycket större förståelse för målgruppens behov 

Adventum har i dagsläget 100 fast anställda plus ett antal personer som jobbar på timme när det behövs extra resurser. Att hitta personal med rätt utbildning är inte alltid helt lätt.

– Att vi kan erbjuda specialanpassade utbildningar inom tjänsten tror jag absolut kan vara en fördel vid rekrytering, säger Patrik. Det finns så klart många som har behandlingsutbildning men inte så många som har de meriter som vi efterfrågar. Att samarbeta med Högskolan när det gäller uppdragsutbildningar är något jag varmt kan rekommendera till andra.

Text: Tina Sjöström

Publicerad