Utökning av företagsforskarskolan Reesbe

18 jun 2015 09:14
Företagsforskarskolan Reesbe har tilldelats 17,3 miljoner kronor från KK-stiftelsen för utökning med totalt nio nya doktorander.

Efter utökningen omfattar Reesbe 21 doktorander och ca 20 handledare från de tre medverkande lärosätena, samt ca 30 företagsmentorer och företagsledare från 22 medverkande företag.

Reesbe, som inriktas på resurseffektiva energisystem i den byggda miljö, drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Mälardalens Högskola och Högskolan Dalarna.

Läs mer om Forskarskolan Reesbe i tidigare intervju med Ewa Wäckelgård, programdirektör och som leder forskarskolan: "Företagsnära forskning för resurseffektiva energisystem"

Publicerad