Utvärdering av forskningsprofilen Energi, skog och byggd miljö

27 jan 2015 14:45
Nu har vi sista utvärdringen av forskningsprofilerna, denna gång Energi, skog och byggd miljö.

Utvärderarna är professor Anne Grete Hestnes, NTNU, Trondheim, professor Svend Svendsen Technical University of Denmark och professor Bengt Hillring, Hedmarks högskola. Efter förmiddagens sedvanlig presentation av Högskolan Dalarna och forskningsprofilen följer nu diskussioner med flertalet forskare och besök på labben både i Borlänge och Vassbo.

Publicerad