Utvärdering av forskningsprofilerna Utbildning och lärande samt Hälsa och välfärd

20 jan 2015 13:28
Utvärderingen av forskningsprofilerna fortsätter denna vecka med både Utbildning och lärande samt Hälsa och välfärd.

Det har varit en intensiv förmiddag med gemensamma presentationer om utbildningsväsendet i Sverige och Högskolan Dalarna följt av profilspecifika presentationer som nu fortsätter under eftermiddagen, onsdag och torsdag.

Utvärderarna inom utbildning och lärande är lektor Owe Lindberg, Örebro universitet, professor Ingegerd Tallberg-Broman Malmö Högskola och professor Svein Lorentzen, NTNU Trondheim.

Utvärderarna inom Hälsa och välfärd är professor Marit Kirkevold, Oslo universitet, Per-Olof Sandman, Umeå universitet och Stina Johansson, Umeå universitet.

Publicerad