Vad krävs för att bli en vinnare i längden?

04 jun 2015 17:22
De senaste årtiondena har längdskidåkningen genomgått ett antal förändringar med införandet av t.ex. fristil, sprinttävlingar, masstarter och skiathlon samtidigt som teknologiska framsteg medfört att skidutrustning och spårpreparering förbättrats.

Dessa förändringar och förbättringar har elitskidåkarna kontinuerligt anammat med ett effektivare rörelsemönster anpassat efter de nya förutsättningarna. 

Magnus Carlsson har i sin avhandling "Physiological demands of competitive elite cross-country skiing" visat att det är, oavsett åkteknik, viktigt att vid högintensivt arbete förse de arbetande musklerna med syre och kontinuerligt kunna arbeta på en hög arbetsintensitet utan att utvecklingen av kraft hämmas. Det är även viktigt att ha en stor muskelmassa och förmåga att kunna utveckla hög kraft vid en hög rörelsehastighet. Resultaten av de fysiologiska kraven skiljer sig något åt för män och kvinnor och vilken disciplin (sprint eller distans) som studeras.

Endast ett fåtal forskningsstudier har de senaste 30 åren studerat vilka fysiologiska krav som ställs på elitaktiva längdskidåkare under tävling. Merparten av de tidigare forskningsstudierna har använt sig av motionärer och/eller simulerade tävlingar på rullband, rullskidåkning på friidrottsbana och testtävlingar på snö. För att kunna besvara frågan vad som krävs fysiologiskt för att bli en vinnare i längden behöver sambanden mellan fysiologiska variabler och ”riktiga” tävlingsprestationer hos elitaktiva längdskidåkare undersökas.

För att utvärdera prestationsförmågan hos längdskidåkare så bra som möjligt så behöver man använda olika uttryckssätt för dessa fysiologiska variabler avseende sprint- och distansskidåkning. Generellt sett så verkar det som att det absoluta uttryckssättet av testvariabeln är en bättre indikator av prestationsförmågan i sprintskidåkning, medan förhållandet mellan variabelvärdet och kroppsvikten bör beaktas vid utvärderingen av prestationsförmågan i distansskidåkning. 

Magnus Carlsson disputerar fredagen den 5 juni 2015 kl 09.00 vid Högskolan Dalarna, Föreläsningssal 6, Campus Falun.

Publicerad