Välj rätt fartstrategi i Vasaloppet

25 feb 2016 08:47
Kvinnor är bättre än män att hålla en jämn fartstrategi under Vasaloppet visar en ny forskningsstudie gjord av Magnus Carlsson, Hannes Assarsson (student) och Tomas Carlsson vid Högskolan Dalarna.

Den ger värdefull kunskap om hur fartstrategin i Vasaloppet skiljer sig åt beroende på kategorierna: kön, ålder och tidigare erfarenhet av deltagande i Vasaloppet.

- För att möjliggöra en jämförelse av åkhastigheterna under Vasaloppet för varje kategori, matchades skidåkarna utifrån sluttid, startled och de övriga två kategorierna, förklarar Tomas.

- Det visade sig att männen åkte fortare än kvinnorna fram till Evertsberg. Kvinnorna hämtade sedan gradvis in männens försprång under den andra hälften av loppet. Det verkar alltså som om kvinnor generellt sett är bättre än män att hålla en jämn fartstrategi i Vasaloppet, berättar Tomas.

-  Skidåkare som deltagit i fler än tre Vasalopp åkte fortare fram till första kontrollen i Smågan, medan skidåkarna med mindre erfarenhet av Vasaloppsdeltagande hade en högre åkhastighet under andra hälften av loppet. Däremot verkar inte deltagarnas ålder ha någon betydande inverkan på åkhastigheten under Vasaloppet. De påvisade skillnaderna i fartstrategier under Vasaloppet kan förklaras av såväl fysiologiska, psykologiska som erfarenhetsbaserade faktorer, fyller Magnus i.

Baserat på resultaten rekommenderas att framför allt män bör välja en fartstrategi med en relativt sett lägre åkhastighet under första halvan av Vasaloppet, för att de totalt sett ska ha en jämnare arbetsintensitet under hela Vasaloppet.

-  Det är alltså viktigt att välja ett relativt sett lågt utgångstempo och försöka att undvika att dras med i tävlingshetsen. Då kommer man istället att passera många av de som överskattat sin fysiologiska förmåga under den senare delen av loppet. Ett klokt val av fartstrategi höjer sannolikt även totalupplevelsen av deltagandet i Vasaloppet, säger Magnus.

Sammantaget kan den nya kunskapen som presenteras i forskningsstudien användas för att anpassa valet av fartstrategi, utifrån individens förutsättningar, för att ta sig så fort som möjligt mellan Sälen och Mora. 

Publicerad