Välutbildad personal är en tydlig tillväxtfaktor

18 sep 2014 08:00
Måste vi satsa på högteknologiska företag med mycket forskning och utveckling för att skapa tillväxt? Finns det särskilt många snabbväxande företag bland hightech-företag?

Måste vi satsa på högteknologiska företag med mycket forskning och utveckling för att skapa tillväxt? Finns det särskilt många snabbväxande företag bland hightech-företag?

Detta är några av de frågor som behandlas i Niklas Elerts avhandling Economic Dynamism – Essays on firm entry and firm growth. I avhandlingen har Niklas jämfört den ekonomiska dynamiken i nyföretagande och tillväxt bland alla svenska aktiebolag mellan 1997 och 2010.

I dag är det en vanlig uppfattning att högteknologiska företag som satsar mycket på forskning och utveckling, FoU, har bästa förutsättningar för att växa snabbt. Men i Niklas avhandling visar det sig, att det är de kunskapsintensiva företagen, som växer snabbare än de högteknologiska. En välutbildad personal är en tydligare tillväxtfaktor än high tech.  

Det innebär inte att högteknologiska uppfinningar inte är viktiga eller betydelsefulla, men det är kanske inte företag som satsar på forskning som växer snabbast och skapar nya jobb.

Även om kunskapsintensiva sektorer är viktiga idag kan det om tio år vara helt andra egenskaper som dominerar bland dem som växer snabbt.

Niklas Elert disputerar fredagen den 19 september 2014 kl. 13.15 i Forumhuset BIO på Örebro universitet. 

Publicerad