Viadukten höll och därmed pasta

09 okt 2015 08:25
Under veckan har unga snillen växt så det knakat på Vassbos klassiska odlingsmark utanför Borlänge. Bland annat konstruerade två forskningsgrupper från Falu Frigymnasium varsin bro av pasta. En annan grupp tog upp kampen mot trilskande motorsågskedjor.

Gymnasieforskarskolan har sedan starten 2003 tagit emot drygt 3000 elever från 16 gymnasieskolor i Dalarnas, Gävleborgs och Västmanlands län. Tidigare bedrevs verksamheten i Garpenberg, men sedan 2009 har man flyttat till Vassbo mellan Falun och Borlänge. Där kan den elev som läser de naturvetenskapliga programmen på gymnasiet, framför allt Naturvetenskap och Teknik, under en vecka få pröva på hur det känns att vara forskare och ingå i ett forskarteam.

Gymnasieforskarskolan är ett samarbetsprojekt mellan gymnasieskolan, Högskolan Dalarna och företag i regionen. Projektet stöds också av Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond. Ett viktigt mål är att öka intresset för naturvetenskap hos unga människor och att på sikt främja utveckling och tillväxt i regionen. 

– Under en intensiv oktobervecka i internatmiljö har två elevgrupper, en från Bessemergymnasiet i Sandviken och en från Falu Frigymnasiet, låtit sig inspirerats av bland annat forskare från Högskolan Dalarna och en specifik uppgift. Syftet är att varje elev ska ingå i en mindre grupp som tar sig an en förutbestämd forskaruppgift, berättar Anders Lindström, professor i Skog och Träteknik vid Högskolan Dalarna. Mycket av arbetet och flera av problemställningarna löser också de själva, när de väl fått upp farten. Och ett tempo i varje team, det gäller det att omgående få.

Forskarveckan avslutas med att varje grupp redovisar sina resultat (och konstruktioner) inför samtliga deltagare och mentorer, både muntligt och skriftligt. Feedbacken är tuff och konstruktiv.

– Gymnasieelevernas engagemang är stort. Coachningen från Högskolans doktorander och andra handledare är intensiv och förväntansfull och resultaten häpnadsväckande, berättar en mycket nöjd professor Lindström. Det finns en flit här som är imponerande. Under åren har vi för många öppnat upp dörren och även avdramatiserat steget till högskolan från gymnasiet. Ur ett hållbarhetsperspektiv är forskningen om och intresset för skogen och miljön oerhört viktig just nu. Ju fler som på djupet engagerar sig desto bättre.

Läs mer och se inslag: dalademokraten.se

Publicerad