Videofotografens förändrade roll

21 jan 2013 09:19

Per Erik Eriksson har i sin lic-avhandling studerat videofotografens förändrade roll och funktion inom TV och filmproduktion. Hur dagens tekniska utrustning har förändrat fotografens sätt att arbeta.

Det har främst haft två effekter, säger han. Dels har det förändrat samarbetet med produktionsteamets medlemmar, och då i första hand inom postproduktionen. Dels ändras det digitala videoformatet hela tiden till skillnad från film. Bildfilen får olika kompression beroende på vilket verktyg som används.

– Det innebär att olika filformat kan krocka tekniskt med övrig utrustning, vilket innebär att bildfilen måste konverteras. Krockarna orsakar både tidsslöseri och att kreativa personer inom postproduktionen måste arbeta med tekniska moment de inte har utbildning för.

Bildfilsformatet styrs av begreppen kodek och kompression, den utanpåliggande strukturen som håller ihop filen.

Creative Space

Per Erik har utvecklat det teoretiska konceptet Creative Space för faktorer som på detta sätt begränsar det kreativa arbetet respektive tidsutrymmet för postproduktionen. Konceptet tar hänsyn till kreatörens kunskap om hur ett visst verktyg fungerar och om detta begränsar eller ökar det kreativa arbetet. Det möjliggör för vissa chefer i postproduktionen att få en överblick, säger han.

– Fotografen måste veta vilket filformat han lämnar ifrån sig och med rätta kodeken. Samtidigt bör någon manager eller producent med inblick i postproduktionen tala om vilket format man vill ha, men de är ofta inte så tekniskt insatta.

Interaktivt supportverktyg

Inom ramen för ett EU-projekt har Per Erik därför tillsammans med Thorbjörn Swenberg, universitetsadjunkt inom medieproduktion vid Högskolan Dalarna, tagit fram en stödfunktion, det interaktiva supportverktyget MI-FLOW, där de första bokstäverna står för moving image.

MI-FLOW gör det möjligt att från en meny välja om bilden exempelvis ska redigeras och vilka specialeffekter man tänkt sig.

– Supportverktyget räknar sedan ut om alla parametrar passar ihop och översätter detta till tekniska data; man får förslag på ett arbetsflödesschema med varning för krockar i systemet.

Ska titta på produktionsprocessen

Verktyget är praktiskt tillämpbart sedan i somras, men frågan är vad som händer på sikt i takt med att det kommer ny utrustning. Per Erik Eriksson säger att det får man ta ställning till när MI-FLOW behöver uppdateras.

Själv kommer han i sina doktorandstudier framöver att gå in mer på de kreativa delarna av produktionsprocessen.

– Bland annat titta närmare på vad som gör en bild bra eller dålig i ett produktionsperspektiv. Där det finns mycket utrymme för kreativitet, där blir också produktionen bättre.

Eva Cederquist

Licentiatseminarium: Per Erik Eriksson

Publicerad