Viktigt hitta balans mellan välmående och prestation

20 apr 2016 19:04
Riks-P 2016, en konferens och nätverksträff för HR-frågor, samlade både programsamordnare för landets personalvetarprogram, studentrepresentanter, lärare och yrkesverksamma inom HR/personaladministration den 20 april.

Konferensen inleddes med en föreläsning med professor Jaap Paauwe från Tilburg Univerity.

Paauwe inledde med att förklara att han helst inte vill tala om human resource management eller ordet ”anställd”.

– Jag tycker att anställd är ett gammaldags ord. Vi är alla ansvariga för vårt jobb. Och företaget är mer beroende av sina medarbetare än vad de är av företaget, berättade han.

Jaap Paauwe menar att det inte handlar om HRM, det handlar om människor. Något som Jaana Elo från Transportstyrelsen uppskattar.

– Jag tycker det var väldigt givande. Det var flera ämnen som var nya för mig.

Professor Paauwe menar att om inte alla delarna i AMO finns med så ska åtgärden inte genomföras i organisationen.

Benny Berglind, också från Transportstyrelsen, håller med om att tankarna är intressant. Både han och Jaana ser fram emot att diskutera och reflektera kring frågorna med sina kollegor.

– Man är ju praktiker och jobbar med sina saker. Det var väldigt bra att få en helhetsbild så här, tycker han.

– Det är bra att man får tänka till. Bra att få se hur stor betydelse sådana här saker faktiskt kan ha, fyller Jaana i.

Kopplingen mellan HRM (Human Resources Management) och resultat hos företag blir allt viktigare. En central fråga är balansen mellan välmående och prestation. Att enbart uppmuntra ett så kallat optimistiskt arbetssätt gör ofta medarbetare väldigt engagerade och entusiastiska men kan istället resultera i utbrändhet. 

Ann-Louise Silfver från Umeå universitet, tycker att föredraget gett en bra överblick över de viktigaste forskningsbidragen.

– Det viktiga i det här är att hitta balansen mellan organisationens utveckling och medarbetarnas utveckling. Det vill säga mellan organisationen och individen. Det handlar ju om att skapa en organisation som fungerar som hälsosam arbetsplats för människor, säger hon. 

Text och bild: Sanna Bergens

Publicerad