Xiaoyun erhöll licentiattitel för GPS-forskning

21 jan 2015 14:53
Onsdagen den 21 januari lade Xiaoyun Zhao fram sin licentiatavhandling för opponering vid Högskolan Dalarna i Borlänge. Hon har i sin forskning utvärderat GPS-baserade trafikdata och dess användning för människors rörlighet i vägnätet.

Forskningen visar att GPS-teknikens tillförlitlighet brister i vissa avseenden. 

– Seminariet var mycket lyckat och Xiaoyun Zhao försvarade sitt arbete utan problem. Även andra inblandade som ordförande, opponent och examinator gjorde alla ett bra jobb, säger professor Kenneth Carling som också var Xiaoyuns biträdande handledare.

Resultatet av Xiaoyun Zhao forskning visar att dagens GPS-teknik är någorlunda tillförlitlig vad gäller positionering medan hastighetsbedömningen är något underskattad. Positionering i höjdled är otillförlitlig. Detta gör att kompletterande tekniska hjälpmedel kan vara nödvändiga och viktiga för att få en så exakt positionering som möjligt.

– Forskningen visar att leverantörer av GPS-artiklar oftast inte håller vad de lovar. En exakthet på mindre än fem meter lyckas de inte med. Träd, ledningar, broar kan störa tekniken. Dessa uppgifter kan ha betydelser för vidare forskning. En framtida möjlighet är att använda GPS för trafikledning i realtid, men vi ser att den nuvarande tekniken inte kan erbjuda den exakthet som den tekniken kräver, säger Kenneth Carling.

Opponent för examinationen var Bin Yiang som är professor i geomatik vid Högskolan i Gävle. Detta är tredje gången som Högskolan Dalarna ger en licentiattitel i ämnet mikrodataanalys.

– Vi fick vår forskarutbildningsrätt sommaren 2012 och vi ser nu det resultatet av våra forskares arbeten, säger Kenneth Carling. 

Text och bild: Henrik Sjögren

Publicerad