Ytterligare två ämnen får examensrätt i ämneslärarutbildningen

25 jun 2015 08:00
Högskolan Dalarna har fått tillstånd från Högskoleverket att examinera ämneslärare för ytterligare två ämnen: Idrott och hälsa (grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan) och Matematik (gymnasieskolan).

Att studera till ämneslärare i idrott och hälsa vid Högskolan Dalarna ger bästa tänkbara förutsättningarna. Idrottsmiljön är sedan långt tillbaka mycket livaktig, närheten till Lugnets idrottsanläggning och den forskningen som bedrivs inom ämnet Idrotts och hälsovetenskap och Dala Sports Academy är en naturlig del i miljön.

Matematikdidaktik vid Högskolan Dalarna har sedan flera år god vana att undervisa inom samtliga lärarutbildningar och har nu även fått examensrätt för gymnasielärare.

Högskolan Dalarna har lång erfarenhet av lärarutbildning och ett gott anseende. Redan 1875 tillkom seminariet med lärarutbildningen. Högskolan Dalarna erbjuder sedan tidigare Förskollärarprogrammet, grundlärarprogram förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 samt grundskolans årskurs 4-6, ämneslärarprogram gymnasieskolan i sju olika ämnen. Dessutom erbjuds yrkeslärarprogram och en kompletterande pedagogisk utbildning.

Publicerad